آیا علاقه دارید بطور قانونی به اروپا نقل مکان کنید؟

خدمات حقوقی و مهاجرتی ما در خدمت شماست

 دریافت اقامت دایمی و تابعیت دوم

اگر میخواهید بطور قانونی اقامت دایمی یکی از کشورهای اروپایی را بدست آورید، ما میتوانیم این زمینه را در مدت کوتاهی به شما مساعد بسازیم. به تماس شوید

در حال حاضر به اتباع افغانستان امکانات ویزه و اقامت دایمی را در کشور ا کراین پیشنهاد میکنیم. تمام پروسه بطور رسمی و قانونی از طرف ما اجرا گردیده و شما میتوانید به طور دایمی درین کشور مقیم شده و به کار و بار و تجارت سهم بگیرید. با داشتن اقامت دایمی در اکراین ، شما آزادانه میتوانید حسابات بانکی و جایداد منقول و غیر منقول داشته باشید

-خدمات مهاجرتی-

برای دریافت ویزه و اقامت باید سابقهٔ جرمی نداشته باشید. این یکی از شرایط عمدهٔ این پروسه میباشد. ۰۷۰۴۲۵۵۵۵۵

در بارهٔ این پروسه

هدف عمده درین جا فراهم کردن شرایط مساعد و قانونی به اتباع افغانستان است تا بتوانند از طریق  سرمایه گذاری ، بطور شخصی و حتی با اعضای فامیل شان به کشور اکراین آمده اقامت دایمی وبه مرور زمان تابعیت دریافت نمایند

 این پروسه در مدت کوتاهی بطور کاملاً شفاف پیش برده میشود.  شما در هر قدم از پیشرفت قضیه به طور منظم با خبر میباشید.  همچنان مصارف مربوط را در قدم های مختلف پرداخت مینمایید تا از جریان کار خویش مطمئن گردید.  ۰۷۰۴۲۵۵۵۵۵به تماس شوید

لطفاً به شمارهٔ ۰۷۰۴۲۵۵۵۵۵ زنگ بزنید

نمایندهٔ ما در کابل، میتواند تمام معلومات لازم را به شما بدهد

چرا اوکراین را انتخاب کنید؟

 جامعهٔ پر تحمل و دوستانه

مردم و جامعهٔ اوکراین پر تحمل و دوستانه بوده در مقابل اشخاص خارجی کدام تعصب ندارند.  تازه واردان در مدت کوتاهی به زبان و روش زندگی آشنا میشوند.  نسل جدید به زبانهای مختلف آشنایی دارند. به تماس شوید ۰۷۰۴۲۵۵۵۵۵

شرایط زندگی،  کار و تحصیل

به مقایسه با دیگر کشور های اروپایی، زندگی در اوکراین مصرف کمتر ایجاب میکند.  با داشتن اقامت شرایط کار و تجارت به آسانی مهیا میگردد.  این کشور به داشتن مکاتب و دانشگاههای عالی مشهور است. اطفال شما میتوانند آزادانه درین موسسه های تحصیلی داخله حاصل کنند

رشد سریع و داخل شدن به اتحادیهٔ اروپا

کشور اوکراین در حال رشد بسیار سریع میباشد و قدم های جدی را به طرف عضویت اتحادیهٔ اروپا بر میدارد. با داشتن اقامت دایمی درین کشور شما میتوانید ویزهٔ دیگر کشور های اروپایی رابه سهولت به دست آورید. درین مورد هم ما میتوانیم مشورهٔ لازم را به شما ارائه کنیم. به تماس شوید

چگونه اقدام میکنید

کاپی پاسپورت و فوتو های خویش را به ما داده و فیس موافقت شده را میپردازید.  ما مراحل مربوط را درینجا طی  نموده دعوت نامه و دیگر اسناد شما را برایتان میفرستی. ۰۷۰۴۲۵۵۵۵۵

قدم اول

با دریافت دعوتنامه  فیس بعدی را پرداخته و  با اسناد لازم شما به سفارت اکراین در تاجکستان مراجعه نموده ویزهٔ خود را اخذ میکنید

قدم دوم

در فرست مناسب به ا کراین پرواز مینمایید. به ما از تاریخ پرواز تان احوال میدهید و فیس بعدی را میپردازید تا نماینده‌ٔ ما درینجا شما را در میدان هوایی ملاقات کند

قدم سوم

بعد از رسیدن به اکراین در حضور خود شما مراحل ویزهٔ دایمی شما تان را براه میاندازیم. به تماس شوید ۰۷۰۴۲۵۵۵۵۵

مرحلهٔ چهارم

تماس با ما

شمارهٔ تلفون در افغانستان و نمبر تلگرام و یا ایمیل ذیل

+93 704 25 5555 –

E-Mail info@afassist.com